+371 67080408

Reisikindlustus tagab selle, et teile jääksid reisist vaid meeldivad mälestused!


Soodsad ja läbimõeldud kindlustusprogrammid just teie poolt valitud marsruudil, ravikulude (ilma omavastutuseta) hüvitamine, välismaal haigestumise või õnnetusse sattumise korral kvaliteetse ja kiire esmaabi tagamine. Need on vaid väike osa eelistest, mida teile võimaldab reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” kindlustuspoliis.
Kalkuleerida poliisi
maksumust
Ostes poliisi meie saidilt, on allahindlus →
-30%

Miks on reisikindlustus vajalik?

Kindlustuspoliis – see on parim moodus kaitsta ennast reisi ajal ettenägematute kulutuste eest, ootamatu haigestumise, õnnetusjuhtumi, pagasi kaotsimineku, reisi ärajäämise või hilinemise ja paljude muude vahejuhtumite korral. Kui teil on taskus reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” reisikindlustuspoliis, siis te ei pea meditsiiniteenuste eest omast taskust maksma, sest poliis toimib maksevahendina.

Sõltuvalt teie poolt valitud kindlustusprogrammist, korvab reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” reisikindlustuspoliis tekkinud kahjud järgmistel juhtudel:
 • kui reisi ajal haigestumise või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekivad ravikulud;
 • reisi ajal toiminud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib püsiv invaliidsus või saabub surm;
 • pagas hilineb, on rikutud või kadunud;
 • reis jäetakse ära või katkestatakse;
 • te tekitate tahtmatult kahju kolmandate isikute tervisele, elule ja varale oma tsiviilvastutuse raames;
 • reisi ajal läheb vaja õigusabi.
Ravi - ja repatrieerimiskulud – nendeks on:
 • kiirabiga seotud kulud, kaasa arvatud kulutused meditsiinitranspordile;
 • lähedase inimese haige juurde sõitmisega seotud kulud;
 • repatrieerimiskulud;
 • surma korral – välismaale matmise või säilmete transpordiga seotud kulud.
Õnnetusjuhtumi vastu kindlustamisel makstakse kindlustushüvitis välja siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saabus püsiv invaliidsus või surm.
Pagasi ja isikliku vara kindlustamisel korvatakse kulud, mis tekkisid transportimise ajal pagasi või isikliku vara hilinemise, kahjustamise või kaotsimineku tagajärjel.
Kindlustamine reisi katkestamise või ärajäämise vastu tähendab seda, et teile kompenseeritakse enneaegse koju naasmisega seotud kulud või osa reisi soetamisele tehtud kulutustest, kui reisile minek on haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu võimatu.
Isiklik tsiviilvastutuskindlustus tähendab seda, et hüvitatakse kolmandate isikute tervisele, elule ja varale tahtmatult tekitatud kahju.
Õigusabi kindlustus tähendab seda, et korvatakse juriidilised (kohtu-) kulud, kui te vajate reisi ajal juriidilist abi.
Reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” pakub oma klientidele nelja kindlustusprogrammi:
 • Baas- ehk säästuprogramm – korvab ravikulud, samuti kompenseerib meditsiinitarnspordi kasutamise ja repatrieerimiskulud;
 • Standardprogramm – lisaks Baasprogrammile sisaldab see ka õnnetusjuhtumikindlustust;
 • Hõbeprogramm – lisaks Standardprogrammile sisaldab see ka pagasi kindlustust, reisi katkemise või tühistamise kindlustust, samuti erasektori tsiviilvastutuskindlustust;
 • Kuldprogramm – lisaks Hõbeprogrammile sisaldab see ka õigusabi kindlustust.
Hinnake eeliseid, mida pakub reisikindlustusfirma „Baltijas Apdrošināšanas Nams” reisikindlustuspoliis:
– klientide suurepärane teenindamine:
 • võimalus saada konsultatsiooni just teie jaoks kõige sobivama kindlustusliigi kohta;
 • individuaalne lähenemine igale kliendile;
 • ööpäevaringne abi sõltumata sellest, millises maailma osas te viibite;
– soodsad tingimused:
 • läbimõeldud reisikindlustusprogrammide valik ükskõik millise marsruudi jaoks;
 • kõige madalamad kindlustuspoliiside hinnad koos vajaliku kindlustusriskide valikuga;
 • ravikulud korvatakse, kui kannatanu toimetati statsionaari vähem kui üheks ööpäevaks;
 • rasedate kindlustamine, kusjuures ilma lisatasuta;
 • ravikulude korral omavastutus puudub – kulude limiit on ilma vahelimiitideta 70 000 EUR;
 • ägeda hambavalu korral piiranguid ravikuludele ei ole;
 • medikamentide soetamisele tehtud kulude kompenseerimine allergia või päikesepõletuse korral;
 • puukentsefaliiti haigestumise korral ei ole vaktsineerimine nõutav;
 • allahindlused lastele, tudengitele ja gruppidele.
– meie kindlustuspoliis teeb teie reisi mugavamaks;
 • kui reisi ajal toimub õnnetus, siis toimib kindlustuspoliis maksevahendina ja teil ei ole vaja oma raha kulutada;
 • teeme koostööd abiteenuse pakkujaga CORIS, mis pakub operatiivset abi üle kogu maailma 24 h ööpäevas.
Reisikindlustuse tasu suurus sõltub mitmetest teguritest, mis riske mõjutavad. Kõige olulisemad neist on:
 • valitud kindlustusprogramm – Baasprogramm, Standardprogramm, Hõbe - või Kuldprogramm;
 • reisi territoorium;
 • reisi eesmärk – töö, puhkus, talvespordialad, suvespordialad või allveesukeldumine;
 • kindlustussumma;
 • reisi kestus.
Reisikindlustuspoliisi hinda saab vähendada:
 • ostes kindlustuspoliisi internetist on allahindlus 30%;
 • tuleb olla tähelepanelik ja valida selline kindlustusprogramm, mis vastab reisi sihtkohale ja ettekavatsetud tegevustele.
Kui ostate reisikindlustuspoliisi:
– internetist:
 • siis tuleb esitada reisi kohta vajalikud andmed ja valida välja parim kindlustusprogramm;
 • tuleb esitada kindlustuspoliisi ostja kohta andmed;
 • tuleb teostada online režiimis makse ning 5 minuti pärast on reisikindlustuspoliis valmis.

Ostes reisikindluspoliisi reisreisikindlustusfirmast „Baltijas Apdrošināšanas Nams”, võite olla kindel, et iga kliendi vajadusi hinnatakse individuaalselt. Selleks, et saada parima hinnapakkumisega reisikindlustuspoliis, on oluline iga nüanss – üksikasjalik informatsioon marsruudi, reisi kestvuse, kavandatud tegevuste ja kindlustatava isiku kohta.

Nende teenuste Eestis osutamisel võetakse arvesse Euroopa Liidus kehtivat teenuste vaba osutamise põhimõtet, mis näeb ette, et kindlustusselts, kes soovib kindlustusteenust osutada mõnes EL liikmesriigis ilma selles filiaali avamata, teavitab sellest kirjalikult Finants- ja kapitalituru komisjoni, mida Baltijas Apdrošināšanas Nams on ka teinud.